2024-06-21

Mokymai „Prienų ir Kauno rajonų kultūros bendruomenių kompetencijų ir įgūdžių stiprinimas“ – 2024 m. vykdomas projektas, kuriuo siekiama sudaryti galimybes Prienų ir Kauno rajonų kultūros bendruomenės atstovams įgyti kultūros vadybos žinių ir įgūdžių, įgalinančių praktiškai kurti kokybiškus kultūros turizmo produktus ir (arba) paslaugas, atliepiančias šiuolaikinio vartotojo poreikius.

Siekiant didinti kultūros įstaigų indėlį į turizmo (taip pat kultūrinio turizmo) vystymą Prienų rajono savivaldybėje, yra svarbu užtikrinti atitinkamą rajono kultūros įstaigų darbuotojų žinių ir įgūdžių lygį, reikalingą kurti patrauklius ir savo krašto identitetą atspindinčius kultūros produktus ir (arba) paslaugas. Panašų žinių ir įgūdžių poreikį nurodo ir Kauno rajono Garliavos kultūros centro bendruomenė. Todėl buvo nutarta bendradarbiauti ir tobulinti kompetencijas bendroje mokymų programoje „Prienų ir Kauno rajonų kultūros bendruomenių kompetencijų ir įgūdžių stiprinimas“ bei dalintis gerąja patirtimi šiose srityse:

  • Vietos gyventojų (bendruomenės) įtraukimas, identifikuojant bei formuojant vietos kultūrinę tapatybę bei identitetą, grįstą tiek istoriniu (materialu ir nematerialiu) palikimu, tiek naujos tapatybės kūrimu.

Bendruomenės įtraukimas į kultūros turizmo produktų kūrimo procesą nuo pirmųjų žingsnių yra labai svarbus, siekiant suderinti kultūros operatorių ir bendruomenės poreikius bei lūkesčius, įvertinti specifines kiekvienai bendruomenei priimtinas pokyčių ribas ir užsitikrinti vietos bendruomenės palaikymą.

  • Patrauklių, šiuolaikinio vartotojo poreikius atliepiančių kultūros turizmo produktų (paslaugų, iniciatyvų, žaidimų ir kt.) sukūrimas bei rinkodara. Mokymų dalyviai, taikydami mokymų metu įgytas žinias, įgūdžius bei konsultuodamiesi su ekspertais, konstruos pilotinius kultūros turizmo produktus ir (arba) paslaugas, pritaikytas šiuolaikinio vartotojo poreikiams.

Pagrindinę mokymų dalį bei individualias konsultacijas programos dalyviams ves projekto „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programų kuratoriai (koordinatoriai) – Gediminas (Skrandis) Banaitis, Simona Savickaitė, Aistė Ptašinskaitė-Paukštė; papildančias programos temas pristatys – Paulius Godvadas, Goda Giedraitytė, Austėja Bliumkytė-Padgurskienė.

Siekiant mokymų dalyvius supažindinti su platesne kultūros produktų įvairove, į programą įtrauktos 2 išvykos į Vilnių, Kauno miestą bei rajoną. Vilniuje bus lankomasi „Miesto laboratorijoje“, Antakalnyje, susipažįstama su bendruomenės centro vykdomomis veiklomis (lekt. Goda Sosnovskienė) bei su miesto žaidimų kūrimo praktika ir pritaikymo galimybėmis vietovių įveiklinimui (lekt. dr. Jekaterina Lavrinec); Kauno rajone lankytini objektai bus pasirinkti, atsižvelgiant į mokymų dalyvių kuriamų individualių produktų pobūdį.

Mokymų programos dalyviams, bendradarbiaujant darbo grupėse, bus sukurti 3–4 pilotiniai produktai (paslaugos) arba detalūs jų projektai. Tikimasi, kad mokymų metu įgytas patyrimas bei įrankiai įgalins mokymuose dalyvavusius kultūros operatorių darbuotojus kurti ir vystyti naujus kultūros turizmo produktus (paslaugas) savarankiškai.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes Prienų ir Kauno rajonų kultūros bendruomenės atstovams įgyti kultūros vadybos žinių ir įgūdžių, įgalinančių praktiškai kurti kokybiškus kultūros turizmo produktus ir (arba) paslaugas, atliepiančias šiuolaikinio vartotojo poreikius.

Laukiamas projekto rezultatas – Prienų ir Kauno rajonų kultūros operatorių darbuotojai, įgiję žinių ir patirties pradmenis, įgalinančius kurti kokybiškus, atitinkančius šiuolaikinio vartotojo poreikius kultūros turizmo produktus (paslaugas) ir efektyvią rinkodarą.

Ilgalaikėje perspektyvoje projekto metu įgytos kompetencijos įgalins kultūros operatorių darbuotojus prasmingai prisidėti siekiant Prienų ir Kauno rajonų savivaldybių strateginių tikslų turizmo srityje.

Naujienas apie projekto eigą galite sekti Prienų kultūros ir laisvalaikio centro „Facebook“ paskyroje, adresu facebook.com/prienaikc.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė