2024-04-22

Laikas tiksi, o dėkingumas lieka. Su praskriejusia profesine švente! Įsisukę į pavasarinę darbų pasiutpolkę, jau spėjote pamiršti smagiai paminėtą Kultūros darbuotojų dieną. 🎉

Šiemet Kauno rajono kultūros darbuotojų apdovanojimuose už chorinės muzikos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje mero V. Makūno padėką gavo Moterų choras „C.re.do” meno vadovas Dainius Druskis. 🎶🎉

Smaragdinio švyturio apdovanojimas už teatro tradicijų sklaidą, bendruomenės telkimą įteiktas režisierei, renginių organizatorei Zitai Butiškytei. 🎭🎉

Džiaugiamės ir didžiuojamės kiekvieno iš jūsų darbu. Norėtųsi visus paminėti, pagerbti ir pasididžiuoti.

⭐ Ačiū už puoselėjamas folkloro tradicijas ir charizmą tariame Nijolei Grivačiauskienei ir Agnei Vodčicienei.
⭐ Ačiū už liaudiško šokio populiarinimą tariame Zitai Vaškelienei ir Edgarui Šnipaičiui.
⭐ Ačiū už bendruomenei skirtų renginių organizavimą tariame Jolantai Marmienei ir Agnei Vodčicienei.
⭐ Ačiū už projektus, kuriais galime didinti teikiamų paslaugų įvairovę, tariame Aušrai Kairaitytei-Užupei.
⭐ Ačiū už meilę dainai tariame Jūratei Balsienei.
⭐ Ačiū už gyvą garsą renginiuose tariame multiinstrumentalistui Juozui Strupinskui.
⭐ Ačiū už gyvą garsą repeticijų metu tariame koncertmeisterei Anai Šatrevičai.
⭐ Ačiū už kokybišką garsą tariame garso inžinieriui Virgilijui Šliažui.

Tik jūsų visų dėka „Misija Kultūra“ Garliavoje ir jos apylinkėse pasiekia klausytojus, žiūrovus, lankytojus, įtraukia juos veikti kartu!